Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
คณะผู้บริหาร
     
 
 
 
นายหนู สีสาสีมา
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
นายวิเชียร จันทร์ส่อง
 
นายบุญชัย สีนานันท์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
 
นายบรรจบ สิริสายดี
 
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล