Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูมะหรี่ หมู่ที่ 2 สายเหลี่ยมทอง

Share

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูมะหรี่ หมู่ที่ 2 สายเหลี่ยมทอง ตำบลหนองบัวฮี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,000.-บาท ราคากลางคํานวณ วันที่ 23 มกราคม  2561 เป็นเงิน 130,000.-บาท