Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้ติดตาม และผู้เกี่ยวข้อง (จ้างเหมารถบัสปรับอากาศไปกลับพร้อมน้ำมัน จำนวน 2 คัน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

Share

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้ติดตาม และผู้เกี่ยวข้อง (จ้างเหมารถบัสปรับอากาศไปกลับพร้อมน้ำมัน จำนวน 2 คัน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 128,000.-บาท ราคากลางคํานวณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 เป็นเงิน 128,000.-บาท