Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ข้อบัญญัติ

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

    ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4585-0217 โทรสาร 0-4585-0218 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.donjik.go.th

   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4585-0217 โทรสาร 0-4585-0218 หรือ www.donjik.go.th

 
 
Powered by Phoca Download