Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

หนังสือราชการของ อบต.

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/10/58 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 30/03/61 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) [ 06/03/61 ]
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 [ 03/01/61 ]
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 02/01/61 ]
การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561 [ 01/01/61 ]
แจ้งเจ้าของที่ดินติดต่อรับการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 [ 23/12/59 ]
แจ้งเจ้าของป้ายซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระภาษีป้าย ประจำปี 2560 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ [ 23/12/59 ]
แจ้งผู้รับประเมินที่ต้องชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ประจำปี 2560 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ [ 23/12/59 ]
แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา และประกาศ ณ จุดบริการที่ประชาชนมองเห็นได้ชัดเจน [ 09/06/59 ]
กำหนดการชำระภาษีประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2558 [ 30/12/57 ]
การกำหนดทำเลและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อมาตราเมตร (ต่อเดือน) ประจำปี 2559 [ 11/11/58 ]
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 27/10/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 22/10/58 ]
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 01/10/58 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 28/09/58 ]
แผ่นพับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 20/07/58 ]