Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)

Share

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนำวน 1 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนำวน 1 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามสำเนาประกาศฯ ที่แนบมาด้วยนี้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

     โปรดอย่าหลงเชื่อ หรือยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใด เกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริต เพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก หรือคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-959741 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-850217 โทรสาร 045-959741 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<