Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

Share

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

     บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผู้สอบที่ผ่านการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ ตามลำดับรายละเอียดดังต่อไปนี้

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-850217 โทรสาร 045-959741

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<