Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
 
นายรำพันธ์ ผลรักษ์
 
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
 
นายสมดี ริ้วทอง
 
ว่าที่ร.ต.อนุสรณ์ ศุภลักษณ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ปลัด/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นายวิชัย ศรีจันทร์อ่อน
นายสีหา เชิดชู
นายโกวิทย์ เส้นเกษ
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
     
นายอุทัย เลี่ยมทอง
นายสมทอง แสนอุบล
นายบุญประคองชัย ต้นสาย
ส.อบต. ม. 2
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 3
     
นายณรงค์ ดรุณพันธ์
นางสาวยุพิน พุ่มจันทร์
นายคำพา ไชยแสง
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
     
นายวัฒนา พูลชัย
นายคำดี พูลทอง
นายลุน เงินลุน
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 6
     
นางจันทร์ บุญใส
นางสุบัน เส้นเกษ
นางพิบูลกิจ กิ่งแก้ว
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 8
     
นายเด่นชัย สีสาสีมา
นายนิรันดร์ บัวทอง
นางวรรณี อภิบาล
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 9
     
นายศักดิ์รินทร์ บุญล้อม
นายอนุสรณ์ ริมทอง
นายสุพรรณ์ พุ่มจันทร์
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 11
     
นายคำใบ สุโภภาค
นายสุพรม แน่นดี
นายอภิศักดิ์ ด้างถางคำ
ส.อบต. ม. 11
ส.อบต. ม. 12
ส.อบต. ม. 12
     
นายคำเอียง ดรุณพันธ์
นายบุญทรัพย์ ชมภูประเภท
นายบรรยงค์ จันทร์ส่อง
ส.อบต. ม. 13
ส.อบต. ม. 13
ส.อบต. ม. 14
     
นายนิรันดร พบสุข
นายอุดร ดรุณพันธ์
นายบุญล้อม สีคราม
ส.อบต. ม. 14
ส.อบต. ม. 15
ส.อบต. ม. 15
     
นางฉวีวรรณ นุ่มทอง
นายธัญญะ ปัญญาดี
นายสมดี ริ้วทอง
ส.อบต. ม. 16
ส.อบต. ม. 16
ส.อบต. ม. 17
     
นายสุขสันต์ พวงทอง
นายจันทา ตารัตน์
นายวิสันต์ พันธ์น้อย
ส.อบต. ม. 17
ส.อบต. ม. 18
ส.อบต. ม. 18
     
นายสมบัติ กล้าหาญ
นายวิจารณ์ คำประภา
นายณรงค์ วงคำเหลา
ส.อบต. ม. 19
ส.อบต. ม. 19
ส.อบต. ม. 20
     
นายกร พุ่มจันทร์
นายรำพันธ์ ผลรักษ์
นายวิชัย สีคำ
ส.อบต. ม. 20
ส.อบต. ม. 21
ส.อบต. ม. 21
     
นายบุญสอน ยะริรมย์
นายจอม โชติรัตน์
นายคำตา แสนดวง
ส.อบต. ม. 22
ส.อบต. ม. 22
ส.อบต. ม. 23
     
   
นายถนอม สุธรรมวิจิตร
   
ส.อบต. ม. 23