Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองช่าง
     
 
 
 
นายรังสิต อุ่นเสมอ
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นายปรเมษฐ์ นนท์ศิริ
นายคมกริช จันทร์ผ่อง
นายธีรพันธ์ คำภิเดช
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
     
นายโสภณ ชมภูศรี
นายอนุชา ลือชา
นายสัทพงษ์ กองสุข
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป
     
สิบเอกณัฐวุฒิ จันทร์ส่อง
นายธงคิด แสงตะวัน
นายวัฒนา จันทร์ส่อง
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
   
นายอนันต์ พลอยประเสริฐ
   
พนักงานจ้างทั่วไป