Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางปรียานาถ สายทอง
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
 
นางสาวอนุสรา พละราช
 
นางจันที ทรัพย์ศิริ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป
     
นางสุทธิดา บัวใหญ่
นางสาวิตรี ทองสวัสดิ์
นางสาวเอกจิตรา มาลาสาย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
     
 
นางสาวปรียาภรณ์ พุ่มจันทร์
นายประทิน นารัตน์
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป