Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองสวัสดิการสังคม
     
 
 
 
นางสาวศิริพร พลอยประเสริฐ
 
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นายภานุสิทธิ์ ประทุมทอง
นางฤทัย ทองสืบสาย
จ่าสิบตรีทวี สุจำนง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป
     
นางสาวบัวผัน มณีวรรณ
นางดวงนภา ธาระธรรม
นางสาวมาลัยพร จิตรักษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   
นางสาวอมรรัตน์ บัวใหญ่
   
คนงานทั่วไป