Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ข้าวไรท์เบอรี่ (ข้าวหอมนิล)

ข้าวไรท์เบอรี่ (ข้าวหอมนิล) กลุ่มข้าวกล้องงอกอินทรีย์ไรท์เบอร์รี่ (เพื่อสุขภาพ) ที่อยู่ 171 หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ 081-0734380, 088-1028528, 085-2003508

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ตีพริก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ตีพริก ที่อยู่ 30 บ้านห้วยแดง 9 - ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ 085 – 2041128, 081 – 2042394

อ่านเพิ่มเติม...

เสื่อทอ

เสื่อทอ บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

อ่านเพิ่มเติม...