Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 [ 04/01/61 ]
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 [ 01/12/60 ]
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 [ 05/10/60 ]
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 [ 13/06/60 ]
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 [ 23/05/60 ]
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 [ 23/05/60 ]
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 [ 23/05/60 ]
ผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ 5 [ 13/07/59 ]
ผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลำดวน หมู่ที่ 6 [ 13/07/59 ]
ผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสง หมู่ที่ 12 [ 13/07/59 ]
ผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนจิก หมู่ที่ 14 สายบ้านดอนจิกน้อย [ 13/07/59 ]
ผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนจิก หมู่ที่ 14 ซอยผลไม้ [ 13/07/59 ]
ผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมะหรี่ หมู่ที่ 2 [ 13/07/59 ]
ผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนจิก หมู่ที่ 1 [ 13/07/59 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 28/06/59 ]
ผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ [ 09/06/59 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 31/05/59 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำเดือน เมษายน 2559 [ 30/04/59 ]
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 31/03/59 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุง จำนวน 7 โครงการ [ 24/05/59 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุง จำนวน 2 โครงการ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 24/03/59 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก [ 29/02/59 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก [ 31/01/59 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก [ 31/12/58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก [ 30/11/58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก [ 31/10/58 ]
การยกเลิกประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก [ 09/03/59 ]
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 08/03/59 ]
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 08/03/59 ]
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำเดือน มกราคม 2558 [ 08/03/59 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก วันที่ 30 กันยายน 2558 [ 30/09/58 ]
ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและโครงการก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ [ 03/03/59 ]
ประกาศ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 [ 03/03/59 ]
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ [ 03/03/59 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนว 13 โครงการ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 03/03/59 ]
ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558 (ผด.2) [ 03/03/59 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนว 3 โครงการ [ 03/03/59 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุง จำนวน 3 โครงการ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/02/59 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง จำนวน 9 โครงการ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 07/09/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมบูรณ์สามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 01/09/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 01/09/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 01/09/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงฮี ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 01/09/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแดง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 01/09/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 01/09/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนลำดวน หมู่ที่ 6 สายนานายฉลวย ถนนลูกรัง [ 27/08/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนลำดวน หมู่ที่ 6 สายคลองชลประทาน บ้านผู้ใหญ่บ้าน [ 27/08/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ถึงบ้านนายเลียง [ 27/08/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายวิชัย [ 27/08/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8 สายศาลากลางบ้าน [ 27/08/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8 สายบ้านนายบุญมี นาคูณ [ 27/08/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 สายโฟร์เซเว่น - คลองชลประทาน 7L [ 27/08/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 10 สายบ้านนายสมัย - ภูกระแต [ 27/08/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านม่วงแมด หมู่ที่ 11 สายถนนเลียบคลองชลประทาน เขตตำบลหนองบัวฮี [ 27/08/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแสง หมู่ที่ 12 สายนานายแขม [ 27/08/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง อบต.ดอนจิก [ 27/08/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 14/01/58 ]