Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโึครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มองค์กรเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านม่วงฮี

Share

   เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโึครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มองค์กรเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านม่วงฮี และเวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร จันทร์ส่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก ณ โรงเรียนบ้านนาเจิญ